Aktualności

Osadzeni z ZK w Fordonie będą pracować STOVICIE

1 sierpnia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie, ppłk Arkadiusz Gościnny podpisał porozumienie – umowę z Prezesem STOVIT Group Sp. z o.o. – Krzysztofem Łuszczkiem oraz członkiem zarządu – Marianną Zofią Stałanowską, której przedmiotem było odpłatne zatrudnienie skazanych na rzecz spółki, mającej swoją siedzibę w Bydgoszczy.

COVID-19 zmienia rzeczywistość, ale nie zmienia faktów

Pomimo panującej pandemii, a mając jednocześnie na uwadze jedną z najskuteczniejszych metod resocjalizacji skazanych jaką jest praca dla osób pozbawionych wolności, osadzeni z fordońskiej jednostki penitencjarnej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego oraz zasad bezpieczeństwa kontynuują zatrudnienie na rzecz kontrahentów zewnętrznych. Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy Fordonie, ppłk Arkadiusz Gościnny podpisał porozumienie -umowę z kolejnym pracodawcą – STOVIT Group Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Na podstawie podpisanej umowy zgodnie z ustaleniami pracę na rzecz kontrahenta jeszcze w sierpniu rozpocznie 2 osadzonych. W związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem pracodawcy i kolejnymi przedsięwzięciami grupa skazanych w niedalekiej przyszłości będzie sukcesywnie zwiększana. Prace zlecone przez nowego kontrahenta będą wykonywane na terenie siedziby spółki w Bydgoszczy.

Celem są nowe miejsca pracy dla osadzonych

Według art. 67 Kodeksu Karnego Wykonawczego:

Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

Aby ten cel osiągnąć należy użyć szeregu metod i środków, dzięki którym możliwe będzie dokonanie trwałych zmian w myśleniu i poglądach osadzonych. Będą one sprzyjać między innymi zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Stworzenie kolejnych miejsc pracy pozwoli skutecznie oddziaływać na osoby pozbawione wolności.

O programie „Praca dla Więźniów”

Program „Praca dla Więźniów” to ministerialny program realizowany przez Służbę Więzienną, który wspiera szeroko rozumianą readaptację społeczną osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizację zawodową. Osadzeni, dzięki podjętemu zatrudnieniu pozyskują nowe umiejętności, doświadczenie zawodowe, które mogą być pomocne w znalezieniu pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Jest ona praktycznym przygotowaniem skazanych do powrotu do społeczeństwa.

Program obejmuje trzy podstawowe filary, które determinują realizowane w jego ramach działania:

  1. Budowę w zakładach karnych hal produkcyjnych.
  2. Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów.
  3. Ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

Jednocześnie nadmienić należy, iż prowadzone są rozmowy z kolejnymi potencjalnymi kontrahentami w celu pozyskania kolejnych miejsc pracy.

Tekst/ zdjęcie: st.szer. Joanna Szadziul

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker