Styl życia

STOP zwolnieniom z wychowania fizycznego

Głównym celem przedsięwzięcia STOP zwolnieniom z wychowania fizycznego zachęcenie dzieci do uprawiania sportów oraz do czynnego udziału w lekcjach wychowania fizycznego.

Dlatego też mając na uwadze następujące przesłanki:

1) specyfikę szkoły salezjańskiej, w której aktywność fizyczna jest jednym z filarów salezjańskiego systemu wychowawczego św. Jana Bosko,

2) wytyczne MEN w zakresie rozwijania u dzieci aktywności fizycznej,

3) potrzebę aktywnego uczestniczenia szkoły w środowisku lokalnym,

w roku szkolnym 2016/2017 została zorganizowana akcja „Stop zwolnieniom z wychowania fizycznego”, która wpisała się na stałe w działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły.  jEst kontynuowana w obecnym roku szkolnym 2017/2018.

Cele szczegółowe

1) kształtowanie u wychowanka wewnętrznej potrzeby dbania o sprawność fizyczną i zdrowie poprzez systematyczny udział w zajęciach WF,

2) wdrażanie wychowanków do aktywności sportowej, jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego,

3) motywowanie do podejmowania wysiłku fizycznego poprzez wzbudzanie u dzieci radości z aktywności fizycznej w gronie rówieśników oraz eksponowanie prawidłowych zachowań uczniów przed całą społecznością szkolną,

4) poszerzanie wiedzy wychowanków z zakresu profilaktyki zdrowotnej, z uwzględnieniem zasad: zdrowego odżywiania się, dbania o właściwy wypoczynek, przestrzegania bezpieczeństwa w czasie rywalizacji sportowej,

5) kształtowanie u wychowanków postawy odpowiedzialności i opiekuńczości podczas opieki nad młodszymi kolegami, mniej zaradnymi i mniej sprawnymi,

6) wskazanie pozytywnych zachowań w czasie rywalizacji, w sytuacji zwycięstwa lub porażki,

7) kształtowanie wrażliwości i empatii na potrzeby i możliwości drugiego dziecka, rozwijanie postaw społecznych oraz poczucia przynależności do grupy,

8) realizowanie zadań zgodnie z możliwościami zróżnicowanej grupy wiekowej w celu rozwijania potencjału fizycznego dzieci,

9) integrowanie dzieci ze wszystkich grup wiekowych,

10) wzmocnienie oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z rodzicami,

11) kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym

Termin: 21.09.2017r.

Miejsce: teren rekreacyjny przy Orliku, ul. Kromera Uczestnicy: nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy.

Organizatorzy: Dyr. Brygida Tuszyńska, Izabela Faustmann, Aleksandra Gołasz, Beata Polańska, Anna Ledworowska, Karolina Nowakowska, Magdalena Walczak, Marzena Stawicka, Maciej Gałązka, Wojciech Mizikowski, Arkadiusz Nieradko, Marek Sikorski, Rada Rodziców

Program

10.15 – zbiórka uczniów z klas 0-VII na boisku szkolnym (ul. Pod ReglamI

 1) 10.30 – powitanie uczestników przez Ks. Dyrektora ZSTS CS w Bydgoszczy 10.40 – bieg masowy na dystansie 400 m Bieg poprowadzi Ks. Edward Pleń, Krajowy Duszpasterz Sportowców

Rywalizacja sportowa – biegi przełajowe 11.00 – dziewczęta klas 6-7 400 m 11.10 – chłopcy klas 6-7 500 m 11.20 – dziewczęta klas 4-5 200 m 11.25 – chłopcy klas 4-5 300 m 11.35 – dziewczęta klas 2-3 150 m 11.40 – chłopcy klas 2-3 200 m 11.50 – dziewczęta klas 0-1 50 m 11.55 – chłopcy klas 0-1 50 m 12.15

  Zakończenie imprezy sportowej.

Wręczenie medali najlepszym przełajowcom (Ks. Dyrektor ZSTS CS w Bydgoszczy, Krajowy Duszpasterz Sportowców). 13.00 – „Wychowanie przez Sport” – spotkanie z ks. Edwardem Pleniem, Duszpasterzem Sportowców.(SPTS: IV – VII, GTS, LOTS)

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker