Aktualności

Kandydat z Fordonu, Lech Zagłoba-Zygler

W wyborach samorządowych w dniu 16 listopada z pozycji nr4 listy PO startuje na fordońskiego radnego Lech Zagłoba-Zygler.

Lech Zagłoba-Zygler jest absolwentem wydziałów Nauk Historycznych i Nauk Politycznych UMK. Mieszka w Fordonie na osiedlu Bohaterów od 1984 r. Był dyrektorem I Społecznego LO i wicedyrektorem Liceum Menedżerskiego. Wiele lat pracował jako dyplomowany nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczył między innymi w VI, XI i XV LO w Bydgoszczy. Trzykrotnie zasiadał w Radzie Miasta. Jest społecznikiem i aktywnym działaczem bydgoskiego PTTK. Zapalony podróżnik, rowerzysta, działkowiec. W 2004 roku był Międzynarodowym Obserwatorem Wyborów Prezydenckich na Ukrainie.

Kandydata na radnego zapytaliśmy o jego dotychczasowe dokonania.

W obecnej kadencji pełniłem funkcje przewodniczącego Komisji Kultury i Nauki. Poza tym byłem członkiem Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych przy Prezydencie Bydgoszczy oraz Komisji Edukacji, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Brałem czynny udział w obradach Zespołu Nazewnictwa Miejskiego. Byłem również członkiem Rady Programowej Muzeum Okręgowego, Zespołu przyznającego „granty” oświatowe oraz Rady Społecznej Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych BORPA. Działałem jako członek Komisji rozpatrującej oferty organizacji pozarządowych w kulturze w systemie „grantów” oraz reprezentowałem Radę Miasta w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – mówi Lech Zagłoba-Zygler.

Co uważa pan za swoje największe osiągnięcia w dotychczasowejprazy jako radny? – –W tej kadencji zgłosiłem w imieniu mieszkańców dzielnic około 100 zapytań i interpelacji. Dotyczyły one m.in. budowy linii tramwajowej do Fordonu i usprawnienia komunikacji w naszym mieście. W kręgu moich zainteresowań były również zagadnienia porządku i bezpieczeństwa mieszkańców Fordonu.Bliskie mojemu sercu są również sprawy seniorów, niepełnosprawnych i osób potrzebujących pomocy. Zajmowałem się na bieżąco problemami mieszkańców fordońskich osiedli. Szczególną uwagę przywiązywałem do rewitalizacji Starego Fordonu oraz budowy dróg osiedlowych i infrastruktury rowerowej. Przyczyniłem się do uruchomienia w Fordonie kina „Jeremi” w XV LO oraz budowy boisk typu „Orlik” i placów zabaw – dodaje kandydat na radnego.

Tyle o dotychczasowych dokonaniach. Jakie plany ma pan na nachodzącą kadencję? – W przyszłej kadencji razem z mieszkańcami Fordonu i Radami Osiedli będę dążył do budowy kolejnego basenu szkolnego przy ul. Kromera oraz zwiększania oferty kulturalnej przez MCK, MDK 5 i Fundację dla UKW w synagodze.W planach mam również program rewitalizacji Starego Fordonu oraz wspierania wszelkich inicjatyw obywatelskich polepszających życie mieszkańców. Podejmę również działania mające na celu zwiększania oferty edukacyjnej, szczególnie ilości zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych. Dużą uwagę chcę poświęcić aktywizacji kulturalnej i rekreacyjnej seniorów. Zamierzam popierać organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w Fordonie oraz budowę ścieżek rowerowych – kończy swoją wypowiedź Lech Zagłoba-Zygler.

Lech Zagłoba – Zygler był wielokrotnie doceniany za swoją działalność społeczną przez władze miejskie, wojewódzkie oraz państwowe. Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski, odznaczył go Srebrnym Krzyżem Zasługi. Otrzymał również medal Marszałka Województwa Kujwako-Pomorskiego za zasługi w działalności samorządowej.

LECH ZAGŁOBA-ZYGLER – Wasz reprezentant w Radzie Miasta!

Materiał sponsorowany

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker