Aktualności

Czy grozi nam podwyżka cen energii cieplnej?

Petycja  Bydgoskich Spółdzielni Mieszkaniowych do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Petycja  Bydgoskich Spółdzielni Mieszkaniowych

do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

  02-222 Warszawa   Al. Jerozolimskie 181

 Na podstawie art. 2 i 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach działając w interesie publicznym, członków spółdzielni oraz podpisanych niżej spółdzielni mieszkaniowych zrzeszonych w Regionalnym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy, wnosimy petycję o podjęcie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działań zmierzających do zapobieżenia kolejnej podwyżce cen ciepła za pośrednictwem dystrybutora Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 23 Ustawy Prawo energetyczne Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdza i kontroluje stosowanie taryf ciepła, analizuje i weryfikuje koszty przyjmowane przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach.

  Obecnie zaś zmieniona taryfa dla ciepła decyzją Prezesa URE z dnia 10 czerwca 2020r. dla PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie spowoduje wzrost ceny ciepła (włącznie z dystrybutorem) o około 14%. W latach 2017 -2020 cena ciepła wzrosła z 19,22 zł za GJ do 33,36 zł za GJ (wzrost o 74%). Podobny wzrost cen o 72% dotyczy również zamówionej mocy cieplnej.

Cena energii cieplnej stanowi największy składnik kosztów ciepła sieciowego ponoszonych przez odbiorców, przy czym udział opłat przesyłowych zwiększał się w ostatnich latach równie szybko jak ceny energii cieplnej. Podwyżka spowoduje średni wzrost kosztów za energię cieplną w gospodarstwie domowym o ponad 230 zł rocznie.

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker