Aktualności

Czy grozi nam podwyżka cen energii cieplnej?

Petycja  Bydgoskich Spółdzielni Mieszkaniowych do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Kliknij, aby polubić InfoFordon.pl na Facebooku
Kliknij, aby polubić czytany artykuł na Facebooku

Petycja  Bydgoskich Spółdzielni Mieszkaniowych

do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

  02-222 Warszawa   Al. Jerozolimskie 181

 Na podstawie art. 2 i 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach działając w interesie publicznym, członków spółdzielni oraz podpisanych niżej spółdzielni mieszkaniowych zrzeszonych w Regionalnym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy, wnosimy petycję o podjęcie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działań zmierzających do zapobieżenia kolejnej podwyżce cen ciepła za pośrednictwem dystrybutora Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 23 Ustawy Prawo energetyczne Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdza i kontroluje stosowanie taryf ciepła, analizuje i weryfikuje koszty przyjmowane przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach.

  Obecnie zaś zmieniona taryfa dla ciepła decyzją Prezesa URE z dnia 10 czerwca 2020r. dla PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie spowoduje wzrost ceny ciepła (włącznie z dystrybutorem) o około 14%. W latach 2017 -2020 cena ciepła wzrosła z 19,22 zł za GJ do 33,36 zł za GJ (wzrost o 74%). Podobny wzrost cen o 72% dotyczy również zamówionej mocy cieplnej.

Cena energii cieplnej stanowi największy składnik kosztów ciepła sieciowego ponoszonych przez odbiorców, przy czym udział opłat przesyłowych zwiększał się w ostatnich latach równie szybko jak ceny energii cieplnej. Podwyżka spowoduje średni wzrost kosztów za energię cieplną w gospodarstwie domowym o ponad 230 zł rocznie.

Komentarze

Tagi

Powiązane artykuły

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker