Styl życia

Czy w Fordonie dojdzie do budowy nowej drogi rowerowej ?

Droga rowerowa poprowadzona wzdłuż chodnika ul. Twardzickiego – Pelplińska powstała  jako rozwiązanie tymczasowe.ZDMiKP planuje  budowę nowej asfaltobetonowej drogi rowerowej  poza obecnym ciągiem pieszym.
Zadanie z uwagi na długość ul. Twardzickiego i Pelplińskiej, a w konsekwencji koszty związane z realizacją, w przyszłości zostanie przeprowadzone, jako odrębna budowa.
Do tej pory, nasze, wszelkie prace w zakresie poprawy stanu technicznego nawierzchni opisywanej drogi rowerowej, realizujemy wyłącznie ze środków przeznaczanych na utrzymanie infrastruktury drogowej.
ZDMiKP biorąc pod uwagę zgłoszenia mieszkańców dotyczące braku przejazdów rowerowych przez wloty wszystkich ulic podporządkowanych ulicom Twardzickiego i Pelplińskiej  podjął już działania.  W pierwszej kolejności nastąpi  z rozdzielenie dróg rowerowych i ciągów pieszych przy skrzyżowaniach.

W celu poprawy warunków ruchu na pozostałych przejazdach rowerowych planujemy na przełomie III i IV kwartału przygotować i wdrożyć modernizacje związane z rozdzieleniem chodników i dróg rowerowych przy skrzyżowaniach. Umożliwi to zgodne z obowiązującymi przepisami, odrębne oznakowanie dróg rowerowych i przejść dla pieszych. W tym roku zamierzamy wykonać kilka przywołanych modernizacji do wysokości posiadanych środków finansowych.

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker