Styl życia

Miasto zbiera propozycje do budżetu obywatelskiego. Zobacz co inni już zgłosili. Warto?

W piątej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mogą sprawdzić – już na etapie przyjmowania projektów – jakie inwestycje zgłoszono.

Dzięki temu, mieszkańcy Bydgoszczy mogą zapoznać się listą projektów inwestycji już w momencie ich zgłaszania. Projektodawca na tym etapie może jeszcze zmienić, poprawić, bądź wskazać inną lokalizację. Do 5 lipca mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje za pośrednictwem aplikacji internetowej bądź tradycyjnie, przez wrzucenie wypełnionego formularza do urny lub przesłanie wypełnionego formularza na adres Urzędu Miasta Bydgoszczy (z dopiskiem „Bydgoski Budżet Obywatelski”).

Oto zgłoszone iwestycje na terenie Fordonu:
1. Budowa parkingu między blokami przy ul. Wojciechowskiego, Swobodnej i Cechowej. Zadanie obejmuje utwardzenie powierzchni i wytyczenie miejsc do parkowania na rozległym placu. Na placu miejsce dla siebie znajdą mieszkańcy z różnych ulic, gdyż jest on łatwo dostępny, a dotąd nie uregulowane miejsce zyska nowy, estetyczny wygląd.

Lokalizacja: Plac między blokami przy ul. Wojciechowskiego, Swobodnej, Cechowej
Szacowany koszt: 120 000

2. Renowacja nawierzchni chodnika od wejścia do Doliny Śmierci pod schody poniżej placu przy pomniku „na szczycie” Doliny Śmierci – czyli tzw. „czerwonki”. Długość około 300 metrów. Oraz ulokowanie wzdłuż niego 6 ławek i tyleż samo dystrybutorów na woreczki na zwierzęce odchody. Program może być rozłożony na 2 lata.

Lokalizacja: Dolina Śmierci – Fordon
Szacowany koszt: 187 200

3. Realizacja koncepcji zagospodarowania lasów sosnowych (opisanej w opracowaniu MPU z 2012 roku i popartej uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy) na terenie osiedla Terenów Nadwiślańskich na tzw. Fordoński Park Dzielnicowy. Rozpoczęcie prac, zagospodarowanie jednej ze stref do odpoczynku i rekreacji (m.in. uporządkowanie istniejących ciągów pieszych i wytyczenie nowych, montaż ławek, śmietników, deszczochronu, drogowskazów itp.)

Lokalizacja: Teren lasów sosnowych w rejonie ul. Wyzwolenia, działka nr 1/27 obręb 426
Szacowany koszt: 88 935

4. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę oświetlenia (z ew. wykorzystaniem energii odnawialnych – solarów/wiatraków) na brakującym 500 metrowym odcinku ulicy Geodetów w Bydgoszczy. Polepszenie warunków dojścia pieszych do przystanku linii tramwajowej Andersa-Geodetów

Lokalizacja: ul.Geodetów – dz. nr 26, 27, 28, 29, 30 obręb 425
Szacowany koszt: 88 935

5. Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu w postaci:
– ścieżki spacerowej (modernizacja istniejącego ciągu pieszego,
– polany biwakowej (grille, stoliki, ławki, śmietniki itp.)
– punktu widokowego z altaną (z widokiem na krajobraz dolnego tarasu
– boiska do siatkówki plażowej (wykorzystanie istniejących pryzm żwiru)
– ślizgu saneczkowego (uporządkowanie skarpy na cele sportów zimowych
– tablice przyrodnicze/edukacyjne dotyczące roślinności i zwierzyny z dostosowanie pod Nordic Walking) Fordonu, oraz m.in. Wisłę i Ostromecko)
– m.in. zjazdów saneczkowych)
– częściowe oświetlenie terenu (solarne/wiatraki) terenu Parku Krajobrazowego

Lokalizacja: Teren Parku Krajobrazowego – Fordońskich Górek, pomiędzy ulicą Tatrzańską i Świętokrzyską; działki nr: 1 obręb 404; 13 obr. 403; 12, 13, 14 obr. 402;
Szacunkowy koszt: 321 148

 

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker