Aktualności

Autobus nr 40 z Fordonu do Ostromecka codziennie już od 1 marca. A pojedzie jeszcze dalej?

Mieszkańcy podbydgoskiej gminy Dąbrowa Chełmińska nadal starają się o wydłużenie linii autobusowej 40 poza Ostromecko.

1 marca 2024r. zaczyna kursować w formule całorocznej podmiejska linia autobusowa nr 40. Łączy ona pętlę na fordońskim Przylesiu z Ostromeckiem w gminie Dąbrowa Chełmińska. Autobus jeździ w dni powszednie, a od maja do września również w weekendy. Funkcjonowanie linii w obszarze podmiejskim finansować będzie właśnie gmina Dąbrowa Chełmińska. Jej mieszkańcy próbowali przekonać wójta, żeby zdecydował o przedłużeniu autobusu do samej Dąbrowy. To umożliwiłoby mieszkańcom okolicznych miejscowości, w tym Czarża, Czemlewa i Wałdowa Królewskiego, dojeżdżać komunikacją zbiorową do miasta.

Pomimo wielkiego zaangażowania grupy, działającej m.in. na Facebooku pod nazwą „Potrzebny autobus międzygminny z Dąbrowy Chełmińskiej do Fordonu” i zebrania ponad 1400 podpisów pod petycją, na razie tenże autobus będzie miał start (i zarówno metę) w Ostromecku, a nie Dąbrowie. Taką informację podano pod koniec lutego. Nie wszystko jeszcze stracone.

Inicjatorki akcji, która ma na celu uruchomienie linii podmiejskiej do Dąbrowy Chełmińskiej, wzięły udział w spotkaniu z wójtem, radnymi i sołtysami w sprawie petycji. – Pan wójt przyznał, że „może konsultacje nie były przeprowadzone prawidłowo” i że liczba podpisów pod petycją to dla rady i włodarzy mandat, by pracować nad wydłużeniem linii autobusowej – informują organizatorki akcji. – Padły różne pomysły i argumenty, m.in. o stworzeniu połączenia dla mieszkańców Czarża i okolic, Wałdowa, wybrzmiał problem niezatrzymujacych się w Ostromecku autobusów i pieniędzy na te rozwiązania. Najważniejszy wniosek to powstanie zespołu, który do końca kwietnia opracuje pomysły, jakie zostaną następnie poddane szerokim konsultacjom społecznym.

W skład zespołu wejdą sołtysi, dwóch radnych, pracownik urzędu gminy oraz autorki petycji. Na spotkaniach będzie bywał wójt. Pierwsze takie zaplanowano na 5 marca.

Pomysły na rozwój połączenia, na trasy i godziny kursów – do dalszych konsultacji – zainteresowani mogą zgłaszać inicjatorkom (kontakt na wspomnianym facebookowym profilu), sołtysom albo do sekretariatu gminy.

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker