Aktualności

ZDMiKP czeka na opinie mieszkańców w sprawie rewitalizacji Starego Fordonu.

Zakończył się pierwszy etap prac nad dokumentacją projektową dotyczącą rewitalizacji Starego Fordonu. Ratusz czeka na opinie mieszkańców. Uwagi do projektu można składać do 29 marca 2016 r. na adres: konsultacje@zdmikp.bydgoszcz.pl .Tekst i wizualizacja UM Bydgoszcz.

Zakres opracowania obejmuje budowę, przebudowę i rozbudowę ulic zlokalizowanych pomiędzy ul. Bydgoską a nadbrzeżem Wisły. Pierwszą ulicą, na której planowane są prace jest ul. Bydgoska na odcinku od wysokości posesji nr 35 do skrzyżowania z ul. Rynek. Przebudowa ul. Bydgoskiej wiąże się ze zmianą rodzaju zastosowanej nawierzchni. Kostka kamienna zostanie zastąpiona nawierzchnią bitumiczną. Planowane jest także zlokalizowanie kilku miejsc do parkowania równoległego.

Zakres inwestycji obejmuje także przebudowę ulic przyległych do ul. Bydgoskiej tj. ulic: Filomatów, Frycza-Modrzewskiego i Zakładowej oraz budowę ul. Ordynackiej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Cierpickiej. Ulica Filomatów zostanie zamknięta na wysokości posesji nr 2. Dostęp do ul. Promenada zostanie zapewniony poprzez zejście piesze oraz drogę rowerową.

Dojazd do terenów rekreacyjnych odbywać się będzie poprzez drogę na przedłużeniu ulicy Frycza – Modrzewskiego. Nowy odcinek zaprojektowany został jako droga z tłucznia – dobrana konstrukcja zostanie dostosowana do trudnych warunków gruntowo – wodnych. Projekt obejmuje również rozbudowę ul. Promenada. W ramach opracowania zaplanowano połączenie ul. Promenada z ul. Nad Wisłą oraz przedłużenie jezdni do terenu Zakładu Karnego.  

W projekcie przewidziano piesze dojścia do projektowanego nabrzeża. Pierwsze dojście, w formie schodów na skarpie, poprowadzono wzdłuż ul. Nad Wisłą. Kolejne dojście zapewniają ciągi piesze wzdłuż ulic Filomatów, prowadzące na schody i zjazd rowerowy oraz przedłużenie ul. Frycza – Modrzewskiego. Ostatnim dojściem do strefy nabrzeżnej, do ścieżki nad brzegiem, jest ciąg pieszo – rowerowy na przedłużeniu ul. Rybaki.

Projekt zakłada również zagospodarowanie szeregu terenów w celach rekreacyjnych. Pierwszą strefę tworzy promenada, która stanowi oś projektu. Są to ciągi pieszy i rowerowy trasowane na przedłużeniu ul. Promenada do ul. Rybaki (od ul. Rybaki planuje się poprowadzenie wspólnej ścieżki dla pieszych i rowerzystów na wale przeciwpowodziowym). Nowa trasa będzie poprowadzona na umocnionym nasypie u podnóża skarpy, o szerokości minimalnej 6,5 metra. Wzdłuż promenady zakłada się zlokalizowanie dwóch siłowni plenerowych oraz elementów małej architektury. Dostęp do promenady jest możliwy z ul. Promenada, ul. Kapeluszników i ul. Rybaki oraz projektowanego przedłużenia ul. Ordynackiej.

  Drugą strefą jest obszar zlokalizowany na wysokości ulic Filomatów i Frycza-Modrzewskiego. Teren pełni funkcję sportową, znajdą się tu: boisko do siatkówki plażowej, skatepark, ścianki wspinaczkowe, letnia siłownia i plac zabaw dla dzieci. Dalej na północ znajduje się trzecia strefa, czyli wielka polana rekreacyjna sięgająca do wylotu przedłużenia ulicy Ordynackiej. Będzie można na niej organizować zajęcia grupowe, pikniki, zabawy terenowe. Może to być również teren przeznaczany na okresową ekspozycję sztuki.

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker