Aktualności

Kolejne obiecanki rewitalizacji Starego Fordonu.

Główny nacisk położony zostanie na stworzenie na Wisłą sieci ulic i ciągów pieszo-rowerowych. Radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Fordonu.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-20 zarezerwowano na jego rewitalizację Fordonu  50 mln zł. W tegorocznym budżecie przewidziano 1,5 mln złotych na przygotowanie dokumentacji i ewentualne wykupy działek. Całość opracowania zakłada między innymi przebudowę ulic: Promenada, Filomatów, Frycza Modrzewskiego, Zakładowej i Rybaki . Planuje się również przedłużenie ul. Ordynackiej do ul. Sikorskiego.

Dostępność do strefy nabrzeżnej zostanie poprawiona poprzez stworzenie nowych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w ciągu ulicy Kapeluszników oraz przedłużenie ulic Ordynackiej i Promenada. Planowane jest też połączenie ulic Filomatów i Bydgoskiej. Elementy małej architektury na terenach zalewowych będą wykonane przy użyciu kamieni lub betonu.

Chociaż ulica Bydgoska znajduje się poza wyznaczonym obszarem rewitalizacji, przygotowywany jest również jej remont. Została wpisana do planu inwestycyjnego na lata 2015-16. Remont  350 metrowego odcinka zostanie uzgodniony z mieszkańcami. ZDMiKP będzie też wnioskował o dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 256 w ciągu ulic: Kasztelańskiej i Ametystowej o długości ok. 850 m. .

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker