Aktualności

LISTA KANDYDATÓW DO BYDGOSKIEJ RADY SENIORÓW KADENCJI 2018 – 2023

Na zdjęciu: Bydgoska Rada Seniorów minionej kadencji.

Wybory członków do Bydgoskiej Rady Seniorów odbędą się na pierwszej sesji Rady Miasta Bydgoszczy po upływie terminu zgłaszania kandydatów.  Rada Seniorów składać się będzie z maksymalnie 20 osób,

 • 12 przedstawicieli osób starszych  wskazanych  przez podmioty działające na rzecz osób starszych,
 • 4 osoby bezpośrednio wskazane przez Prezydenta Bydgoszczy i
 • 4 radnych  Rady Miasta Bydgoszczy

  LISTA KANDYDATÓW DO BYDGOSKIEJ RADY SENIORÓW KADENCJI 2018 – 2023
(kolejność alfabetyczna)

 1. Benecki Wacław
  (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych)
  Wieloletni pracownik w resorcie spraw wewnętrznych. W dwóch kadencjach wiceprzewodniczący Rady Osiedla Osowa Góra. Przez dwie kadencje członek prezydium w Wojewódzkim Oddziale Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.
 1. Buszke Andrzej
  (Bydgoskie Forum Obywatelskie)
  Organizator Wolnych Sesji Obywatelskich. Brał aktywny udział w zbiórce darów „Pomagamy mieszkańcom Sośna”. Uczestniczy w pracach koła „Zgoda”, założonego w celu poprawienia życia Bydgoszczan.
 2. Chrzanowska Krystyna
  (Fundacja Pro Omnis)
  Działa charytatywnie na rzecz biednych i dzieci. Uczestniczka DDP przy Centrum Wielu Pokoleń „Pro Omnis”.
 3. Deja Jerzy
  (Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko Pomorski)
  Wieloletni działacz społeczny w środowisku osób niewidomych i słabo widzących. Emerytowany dyrektor Okręgu Kujawsko Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych. Konsultant strategii rozwoju pod kątem dostępności osób wykluczonych społecznie.
 4. Frelichowski Ireneusz
  (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora)
  Od 1993 roku prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora. Organizator wielu imprez dla seniorów m.in. Ogólnopolskiego Sejmiku dla seniorów. Współorganizator pierwszego w Bydgoszczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W minionej kadencji przewodniczący Bydgoskiej Rady Seniorów.
 5. Gałęska Maria
  (Stowarzyszenie Klub „Marzenie” 50+ Stary Fordon)
  Od 2015 roku jest Prezesem Grupy, a następnie Stowarzyszenia Klub „Marzenie” 50+ Stary Fordon. Od dwóch kadencji Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Stary Fordon. Współpracuje m.in. z świetlicą środowiskową dla dzieci w Starym Fordonie.
 6. Głogowska Janina
  (Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża)
  Od 2012 roku skarbnik Rady Osiedla Górzyskowo. Prezes 5 ogniska Sekcji Emerytów i Rencistów przy ZNP. Organizatorka wielu imprez dla seniorów m.in. wigilii dla samotnych. Pracuje wolontarystycznie w Polskim Czerwonym Krzyżu.
 7. Kamiński Maciej
  (Zespół starszych Dziennikarzy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy RP)
  Emerytowany dziennik związany z „Gazetą Pomorską”. Były wiceprezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP i członek Ligi Morskiej i Rzecznej. Współuczestniczy w tworzeniu periodyku, wydawanego przez Fundację – Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „Habitat”.
 8. Kaniecki Kordian
  (Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy)
  Wieloletni słuchacz Akademii Sztuk Wszelakich i Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kierownik Teatru Form Różnych „Nasza Klasa”. W minionej kadencji członek Bydgoskiej Rady Seniorów.
 9. Kieliszak Danuta
  (Stowarzyszenie Klubu Wsparcia Psychicznego)
  Emerytowany pracownik socjalny z 35 letnim stażem w MOPSie. Doświadczenie związane z byciem kuratorem sądowym i ławnikiem. Doświadczona w pracy z osobami starszymi.
 10. Kościelak Cezary
  (Wyższa Szkoła Gospodarki)
  Profesor WSG, dr inż. Dziekan Wydziału Turystyki i Geografii oraz Dziekan Wydziału Zdrowia i Turystyki. Dziekan Regionalnej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zasiada w Obywatelskim Parlamencie Seniorów RP. W minionej kadencji członek Bydgoskiej Rady Seniorów.
 11. Lewandowska Mirosława
  (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów)
  Naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno – Rentowych Oddziału ZUS w Bydgoszczy. Współorganizatorka wykładów realizowanych dla seniorów przez pracowników ZUS. Zorganizowała dla seniorów dyżur ekspertów na osiedlach Fordon i Osowa Góra w celu przybliżenia instytucji ZUS.
 12. Malicka Helena
  (Stowarzyszenie z Potrzeby Serca)
  Zaangażowana w życie środowiska lokalnego, organizatorka wielu przedsięwzięć m.in. pikników, marszy orkiestr dętych oraz „Jesiennych wycieczek seniorów”. W minionej kadencji członkini Bydgoskiej Rady Seniorów.
 13. Maruszak – Kaczmarek Elżbieta
  (Stowarzyszenie Klubu Wsparcia Psychicznego)
  Emerytowana pracowniczka MOPSu. Prezes Stowarzyszenia Klubu Wsparcia Psychicznego. Pracowała w stowarzyszeniach na rzecz chorych i zaburzonych psychicznie oraz ich rodzin.
 14. Należyta Danuta
  (Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy)
  Słuchaczka Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Członek zespołu Teatru Form Różnych „Nasza Klasa”. W minionej kadencji członkini Bydgoskiej Rady Seniorów.
 15. Racinowska – Perlińska Bożena
  (Demokratyczna Unia Kobiet)
  Członkini Zarządu Rady Osiedla Wyżyny. Była Radna Miasta Bydgoszczy. Ławniczka Sądu Rodzinnego w Bydgoszczy. Współzałożycielka bydgoskiego Klubu Demokratycznej Unii Kobiet.

 

 1. Rybarczyk Danuta
  (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów)
  Przewodnicząca Koła oraz członek sądu koleżeńskiego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wzgórze Wolności. Skarbnik w Radzie Osiedla Wzgórze Wolności. Ławniczka w Sądzie Rodzinnym w Bydgoszczy.

 

 1. Sałacińska Bożena
  (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
  Przewodnicząca Rady Słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy. W minionej kadencji członkini Bydgoskiej Rady Seniorów. Przewodnicząca Kujawsko – Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
 2. Szymańska Danuta
  (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych)

Członkini w Radzie Osiedla „Błonie”. Od 1992 r. bierze udział w organizacji warsztatu terapii zajęciowej. Księgowa, a obecnie wolontariuszka Ligi Kobiet Polskich.

 1. Szarafińska Krystyna
  (Stowarzyszenie „Bezpieczeństwo Dziecka”)
  Emerytowana księgowa. Założycielka oraz od 2011 roku przewodnicząca Rady Klubu Seniora „Bartosz”.
 2. Śliwińska Danuta
  (Wojskowe Stowarzyszenie Turystyki Zagranicznej „Europejczyk”)
  Od ponad 26 lat Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. Prowadzi Wojskowe Stowarzyszenie Turystyki Zagranicznej „Europejczyk”. Wiceprzewodnicząca Klubu Seniora na Osiedlu Leśnym. Była sekretarz Bydgoskiej Rady Charytatywnej.
 3. Tykwińska Felicja
  (Związek Nauczycielstwa Polskiego)
  Emerytowana nauczycielka języka polskiego aktywnie działająca w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przewodnicząca Rady Turystyki Sekcji oraz członkini Zarządu Klubu Seniora ZNP. W minionej kadencji sekretarz w Bydgoskiej Radzie Seniorów.
 4. Warczak Renata
  (Fundacja Pro Omnis)
  Uczestniczka DDP przy Fundacji Pro Omnis. Uczestniczka wykładów UTW przy UTP w Bydgoszczy. W latach 1998-2012 prowadziła sprawy związane z osobami niepełnosprawnymi w zakładzie pracy chronionej.
 5. Zbelicka Ewa
  (Artystyczny Uniwersytet III Wieku „Agora Nestora”)
  Sekretarz Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz sekretarz Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Członkini samorządu Artystyczny Uniwersytet III Wieku „Agora Nestora”. Delegatka do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
 6. Żurawska Maria
  (Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
  Od 2011 roku przewodnicząca oraz skarbnik Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Osiedla Leśne. Członkini Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Współorganizuje pobyty wypoczynkowe dla emerytów i rencistów.

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker