Aktualności

Popularne „suszarki”, którymi policja mierzy prędkość, będę musiały spełniać dodatkowy wymóg.

Przepis dotyczy ok. 1.700 urządzeń typu Iskra-1 i Ultralyte LT1. Mierniki prędkości będą musiały dodatkowo rejestrować obraz potrzebny do identyfikacji pojazdu.

Za przygotowanie projektu rozporządzenia odpowiedzialny jest Główny Urząd Miar. Urząd zaproponował wprowadzenie nowego wymagania dla przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego. Będzie to obowiązek rejestracji przez przyrząd zmierzonej prędkości, daty i czasu dokonania pomiaru prędkości oraz obrazu kontrolowanego pojazdu

. Zmiana ta powinna wpłynąć na zwiększenie wartości dowodowej wyników dokonanych pomiarów poprzez jednoznaczne przypisanie dokonanego pomiaru kontrolowanemu pojazdowi. Czy oznacza to, że obecnie używane przez policję mierniki trafią do kosza? Chodzi o ponad 1700 urządzeń Iskra-1 i Ultralyte LT1. Oczywiście, że nie! Po wejściu w życie rozporządzenia, co ma nastąpić jeszcze w tym roku, do obrotu lub użytkowania będą mogły być wprowadzane wyłącznie przyrządy spełniające wymagania obowiązującego rozporządzenia. Kluczowe jest jednak słowo „wprowadzane”.

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker