Aktualności

Od Nowego Roku zmiana cen biletów

Kliknij, aby polubić InfoFordon.pl na Facebooku
Kliknij, aby polubić czytany artykuł na Facebooku

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta od nowego roku nastąpią zmiany cen biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.

Zmiany te dotyczą: cennika opłat, zakresu stosowania ulg i zwolnień z opłat, wysokości nakładanych opłat dodatkowych za brak ważnego biletu. Zmiany dotyczące cennika opłat od 1.01.2014 r.

Obniżona zostaje cena biletu jednorazowego za przejazd na liniach miejskich, w tym także w systemie przesiadkowym AT z 3,20 zł do 3,00 zł (opłata normalna) i z 1,60 zł do 1,50 zł (opłata ulgowa). Pozostałe ceny biletów jednorazowych, czasowych i okresowych (BKM) nie ulegają zmianie,

Najważniejsze zmiany dotyczące zakresu uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach od 1.01.2014 r. 1) podwyższony zostaje z 65 do 70 lat wiek uprawniający do darmowych przejazdów. Ustalony zostaje minimalny próg wieku uprawniającego osoby pobierające świadczenie emerytalne do korzystania z 50% ulgi w opłatach za korzystaniez usług komunikacji miejskiej, wynoszący odpowiednio: dla kobiet 55 lat, a dla mężczyzn 60 lat. Oznacza to, że emerytom przed ukończeniem tego wieku nie będą przysługiwały żadne uprawnienia z tego tytułu, natomiast po ukończeniu tego wieku do ukończenia 70 lat przysługiwać będzie prawo do 50% ulgi,

Przyznane zostaje prawo do darmowych przejazdów dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom lub opiekunom z rodzin mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci, na podstawie Bydgoskiej Karty Rodzinnej wydawanej przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy,  przyznane zostaje prawo do darmowych przejazdów dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom lub opiekunom z rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci, ale tylko przy podróżach w soboty, niedziele i święta.

Przyznane zostaje prawo do 50% ulgi osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, na podstawie decyzji o przyznaniu takiego świadczenia, 7) przyznane zostaje prawo do 50% ulgi wszystkim uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niezależnie od trybu nauczania, a więc także w systemie wieczorowym i zaocznym, do ukończenia 23 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,

Komentarze

Tagi

Powiązane artykuły

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker