Aktualności

Komenda MiejskaPolicji w Bydgoszczy utworzy w trosce o dobro dziecka system „Przyjaznych patroli”

W ramach wspólnego projektu Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” , Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy utworzony został system “Przyjaznych patroli”. W ich  w skład  wejdą: pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy i nieumundurowany policjant Komendy Miejskiej Policji.

Patrole pojawiają się wszędzie tam, gdzie zagrożone jest dobro dziecka, w szczególności gdy:

– dziecko pozostawione jest bez opieki w domu lub poza nim, pozostawione lub zagubione

– dziecko jest świadkiem / uczestnikiem sytuacji przemocy, w tym domowej,

– dziecko jest uczestnikiem wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego pozostało pozbawione opieki, mają miejsce inne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.

Osoby, które są świadkami krzywdzenia dzieci mogą zadzwonić pod nr 997 lub 112. Oficer dyżurny  powiadomi o potrzebie wyjazdu przyjazny patrol. Przyjazny patrol pełni dyżur w każdy piątek i sobotę w godz. 17.00 – 1.00. Celem „Przyjaznego patrolu” jest: rozpoznanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka, zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa.

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker