Aktualności

23 stycznia Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczyna okresową wymianę wodomierzy w swoich zasobach

23 stycznia FSM rozpoczyna okresową wymianę wodomierzy w swoich zasobach.  W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Działem Rozliczeń Mediów pod numerami tel. 52 343-02-72 wew. 237, 245, 255, 271. Opracowano na podstawie materiałow FSM

Tegoroczne prace polegać będą na wymianie wodomierzy na przyrządy nowe oraz na przemontowaniu i ponownym skonfigurowaniu modułów radiowych (nakładek). W roku 2017 do wymiany wodomierzy przeznaczone są 82 budynki z ilością ponad 10 000 sztuk. Prace będą realizowane na przestrzeni wszystkich kwartałów roku. W pierwszej kolejności w harmonogramie przewidziane zostały budynki:

1. Altanowa 3

2.Pielęgniarska 19

3.Pielęgniarska 21

4. Rodzinna 1

5. Zarembiny 19

6. Zarembiny 25

Wszyscy Państwo o adresach objętych wymianą i dokładnych terminach prac będziecie informowani z wyprzedzeniem odrębnymi pismami przekazywanymi do skrzynek podawczych i wysyłanych na adresy korespondencyjne. Ponadto właściwe komunikaty zostaną wywieszone w klatkach schodowych. Prace wykonywać będą osobiście upoważnieni przez Zarząd Spółdzielni pracownicy firmy ista Polska sp. z o. o. Każdy z nich będzie posiadał upoważnienie i na Państwa żądanie powinien je okazać. Spółdzielnia nie pobiera poprzez osoby prowadzące prace żadnych opłat.

Od czasu poprzedniej wymiany wodomierzy wnosiliście Państwo przedpłaty na zbliżające się prace. Pobierane przez ten czas środki zostaną rozliczone z poniesionym kosztem, który wynosi 65,40 zł za 1 wymieniony wodomierz. Wynikająca z tego różnica zostanie uwidoczniona jednorazowo na nowym wydruku opłat po zakończeniu i rozliczeniu prac w danej nieruchomości.

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker