Aktualności

Straż miejska w Bydgoszczy ogłasza nabór na strażnika miejskiego

Do obsadzenia jest 5 etatów.

Straż miejska ogłasza nabór na stanowisko strażnik miejski – aplikant (5 etatów).

Wymagania

niezbędne:

–  wykształcenie min. średnie;

–  ukończone 21 lat;

–  korzystanie z pełni praw publicznych;

–  nienaganna opinia;

–  obywatelstwo polskie;

–  sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;

–  uregulowany stosunek do służby wojskowej – przeniesiony do rezerwy (nie dotyczy kobiet);

–  strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

dodatkowe:

–  odpowiednie przygotowanie do pracy w straży;

–  znajomość zadań i praw strażnika, wykonującego zadania należące do straży.

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty w zaklejonych kopertach z adnotacją „dotyczy naboru na stanowisko aplikanta” należy składać do dnia 8 października 2019 roku w siedzibie Straży Miejskiej w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 12, 85-676 Bydgoszcz; tel. 52-58-58-765. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker