Aktualności

Rozpoczął się nabór kandydatów do Bydgoskiej Rady Seniorów.

Nabór członków do BRS zakończy się 17 stycznia. Kandydatów mogą zgłaszać m. in. organizacje pozarządowe, kluby seniora czy uniwersytety trzeciego wieku. Rada jest organem doradczym prezydenta. Zabiega o to, aby seniorom w mieście żyło się lepiej. Bydgoska Rada Seniorów działa od 2015 roku.

Miasto już od dłuższego czasu kładzie coraz większy nacisk na różne działania podejmowane na rzecz aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów. Ta rada jest jednym z takich elementów. Głos rady to głos około 90 tys. bydgoszczan – mówi Ireneusz Frelichowski, szef Bydgoskiej Rady Seniora mijającej kadencji.

Zgłoszenia przyjmowane będą także od innych środowisk, które działają na rzecz osób starszych. Każde z nich może zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów na członków Rady Seniorów. 

Zgłoszeń należy dokonać na formularzach zgłoszeniowych (do pobrania TUTAJ). Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie kandydata na członka Rady o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz jego pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (TUTAJ), podpisane oświadczenie kandydata na członka Rady o niekaralności (TUTAJ) oraz aktualny odpis z rejestru, bądź ewidencji lub innego dokumentu, który potwierdza status prawny zgłaszającego podmiotu oraz umocowanie osób jego reprezentujących.

Dokumenty są także dostępne w sekretariacie Biura Rady Miasta przy ul. Jezuickiej 1, II piętro, pokój 205 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy pod adresem: www.bydgoszcz.pl (zakładka: Seniorzy/Bydgoska Rada Seniorów).

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć  w terminie od 3 stycznia  do 17 stycznia 2019 r. w Biurze Rady Miasta przy ul. Jezuickiej 1, II piętro, pokój 205.

Wybory członków do Bydgoskiej Rady Seniorów odbędą się na pierwszej sesji Rady Miasta Bydgoszczy po upływie terminu zgłaszania kandydatów. 

Rada Seniorów składać się będzie z maksymalnie 20 osób, w tym z 12 przedstawicieli osób starszych,  – osoby wskazane przez podmioty działające na rzecz osób starszych,  w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku oraz kluby seniora – wybieranych w naborze publicznym, 4 osoby bezpośrednio wskazane przez Prezydenta Bydgoszczy i 4 radnych  Rady Miasta Bydgoszczy


Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker