Aktualności

Kukiz’15 wniósł do Laski Marszałkowskiej projekt likwidacji spółdzielni mieszkaniowych. Fordońska SM jest przeciwna.

Projekt KUKIZ 14  zakłada całkowitą likwidacji spółdzielni mieszkaniowych i utworzenie w to miejsce wspólnot mieszkaniowych. Wystarczyłoby, żeby tylko 20 procent mieszkańców wykupiłoby mieszkania na własność. Więcej  informacji na stronie www.fordonskasm.pl

Projekt zmian w zasadzie sprowadza się do stopniowej ale całkowitej likwidacji spółdzielni mieszkaniowych. Zawiera propozycje bezpośrednio zmierzające do:

– tworzenia wspólnot mieszkaniowych z mocy prawa,

– konieczności powoływania walnego zgromadzenia w przypadku podejmowania decyzji dotychczas leżących w kompetencji rady nadzorczej i zarządu,

– utraty możliwości korzystania z pomocy wzajemnej, tzw. solidaryzmu spółdzielczego czyli korzystania ze wspólnego majątku spółdzielni, poprzez zakładanie oddzielnych rachunków bankowych dla nieruchomości,

– znacznego ograniczenia praw członków spółdzielni mieszkaniowych

– paraliżowanie bieżącej działalności spółdzielni i w konsekwencji degradację zasobów mieszkaniowych.

Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa przyłącza się do ogólnopolskiego protestu. Zbieramy podpisy na liście obywatelskiej. Swój protest przeciwko likwidacji spółdzielni poprzez wejście w życie nowej ustawy może wyrazić każdy obywatel Polski, który ukończył 18 rok życia! Nie ma żadnych innych ograniczeń. Podpis na liście protestacyjnej można składać we wszystkich działach FSM, siedzibach innych spółdzielni mieszkaniowych oraz poprzez samodzielne pobranie, wydrukowanie wniosku i dostarczenie podpisanej listy do siedziby FSM lub najbliższej spółdzielni biorącej udział w proteście do dnia 31 marca 2017 r.

 

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker