Aktualności

Rewolucja w systemie obywania kary

Rewolucja w systemie obywania kary. Zamiast odsiadki w więzieniu można skorzystać z program u„Masz wybór – Dozór Elektroniczny zamiast więzienia”. Dozór elektroniczny to najnowocześniejszy nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Kontroluje on wykonywanie przez skazanego obowiązków nałożonych przez sąd przy pomocy urządzeń elektronicznych. Umożliwia odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

Jak wygląda odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego? Każdemu skazanemu, indywidualnie, sąd wyznacza szczegółowy harmonogram odbywania kary, zgodnie z którym osoba poddana kontroli musi przebywać w swoim domu lub innym miejscy odbywania kary w ściśle określonych godzinach. Za zgodą sądu, w godzinach wskazanych w harmonogramie, można przebywać poza miejscem odbywania kary, albo w tym czasie pracować w zakładzie pracy, gospodarstwie rolnym, kontynuować naukę, uczestniczyć w zajęciach sportowych lub wykonywać inne obowiązki życiowe i rodzinne.

Jak funkcjonuje nadajnik i urządzenie monitorujące? Na czym polega kontrola obowiązków w dozorze elektronicznym? Od strony technicznej System Dozoru Elektronicznego składa się z nadajnika zainstalowanego w wodoodpornej i antyalergicznej opasce mocowanej na nodze lub przegubie dłoni przypominający wyglądem zegarek. Uzupełnieniem jest urządzenie monitorującego zamontowanego w miejscu odbywania kary. Urządzenia te kontrolują wykonywanie przez skazanego zaleceń sądu i ustalają fakt przebywania w miejscu odbywania kary w wymaganych przez sąd godzinach. W przypadku nieobecności lub spóźnienia urządzenie monitorujące natychmiast powiadamia o tym zdarzeniu Centralę Monitorowania, która dokładnie rejestruje przebieg kary. O każdym takim fakcie natychmiast informowany jest również sędzia penitencjarny i zawodowy kurator sądowy.

Kto może odbywać karę w Systemie Dozoru Elektronicznego? Jeżeli jesteś jedną z osób, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności w wymiarze do jednego roku, to możesz ubiegać się o wykonanie tej kary poza zakładem karnym w Systemie Dozoru Elektronicznego. Taką zgodę może udzielić sąd penitencjarny, po zapoznaniu się z Twoim wnioskiem oraz niezbędnymi dokumentami. Co musisz mieć: prawomocny wyrok, zadeklarowane stałe miejsce pobytu, zgodę osób wspólnie zamieszkujących.

Jeżeli przebywasz w zakładzie karnym za pośrednictwem swojego wychowawcy powinieneś: złożyć pisemny wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (wzór wniosku na stronie www.dozorelektroniczny.gov.pl) dołączyć formularz (wzór formularza na stronie www.dozorelektroniczny.gov.pl) ze zgodą wszystkich osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących w miejscu, gdzie kara ma być wykonywana, jeżeli mieszkasz sam, to zgoda taka nie jest wymagana.

Wniosek może również złożyć: obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodowy, dyrektor zakładu karnego. Jeżeli masz orzeczoną karę pozbawienia wolności do jednego roku, której wykonywania jeszcze nie rozpocząłeś, powinieneś: złożyć pisemny wniosek do wydziału penitencjarnego sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (wzór wniosku na stronie www.dozorelektroniczny.gov.pl) dołączyć formularz (wzór formularza na stronie www.dozorelektroniczny.gov.pl) ze zgodą wszystkich osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących w miejscu, gdzie kara ma być wykonywana, jeżeli mieszkasz sam, to zgoda taka nie jest wymagana. Wniosek może również złożyć: obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodowy.

Jak mogę ubiegać się o odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego? Należy złożyć pisemny wniosek do wydziału penitencjarnego sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania (lub miejsca odbywania kary w przypadku osób, które już przebywają w zakładzie karnym) o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego.Jeżeli osoba odbywająca karę w Systemie Dozoru Elektronicznego nie będzie wypełniała warunków dozoru, sąd może uchylić wcześniej wydane zezwolenie na odbywanie kary w tym systemie, co skutkować będzie wykonaniem pozostałej części kary w warunkach bezwzględnej izolacji w zakładzie karnym.

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker