Aktualności

Kino Centrum przestanie istnieć

Rada Miasta ma podjąć decyzję o rozwiązaniu spółki Kino-Centrum Fordon. Wycofał się najważniejszy partner.

Spółka celowa Kino-Centrum Fordon sp. z o.o. z TUP S.A. została przez Miasto Bydgoszcz zawiązana w celu stworzenia dla mieszkańców Fordonu wielozadaniowego centrum dzielnicy, w skład którego wchodziłoby nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe z kluczowym elementem – kinem wielosalowym. Z uwagi na fakt, że obecny partner (TUP S.A.) zrezygnował z najważniejszej funkcji (funkcji kinowej) Miasto podjęło decyzję o wprowadzeniu na najbliższą sesję Rady Miasta projektu uchwały o rozwiązaniu Kino-Centrum Fordon spółka z o.o.

Nie oznacza to rezygnacji z kina w Fordonie – Miasto zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon-Orląt Lwowskich” w Bydgoszczy przyjętego uchwałą RM nr XXXV/732/12 z dnia 28 listopada 2012 roku będzie szukało inwestora, który zrealizuje wszystkie funkcje zapisane w planie – zabudowę usługową z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² gdzie obowiązuje realizacja usług kultury, w tym kina z minimum trzema salami projekcyjnymi o łącznej liczbie miejsc nie mniejszej niż 800, osiedlowego ośrodka kultury, oraz funkcji usług handlu detalicznego – targowiska w formie hali targowej (realizowanej zamiennie docelowo likwidowanego targowiska przy ul. Lawinowej).

Miasto zamierza pozyskać nowego inwestora, który zrealizuje przedsięwzięcie przewidziane w mpz – w tym obiekt kinowy. Dotychczasowy partner takiej gwarancji nie dawał – zamierzał zrealizować tylko obiekt handlowo-usługowy bez wielosalowego obiektu kinowego.

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker