Aktualności

Co nowego w Starym Fordonie?

Z końcem kwietnia ogłoszony zostanie przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do rewitalizacji terenów nadwiślańskich w Starym Fordonie. W maju dzięki inicjatywie mieszkańców odbędzie się też pierwsze „Święto Starego Fordonu”.

W ramach rewitalizacji Starego Fordonu w ubiegłym roku zostało zlecone opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn. „Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie”. Zakres przygotowanej koncepcji obejmuje zagospodarowanie terenów bulwarów nadwiślańskich wraz z rozbudową i modernizacją układu drogowego na obszarze od ul. Flotylli Wiślanej do ul. Rybaki w Bydgoszczy.

  Przyjęte rozwiązania zapewnią m.in. miejsce dla odpoczynku i rekreacji zarówno mieszkańcom Bydgoszczy jak i turystom. Poprawią również  dostępność komunikacyjną tego rejonu.  Projekt przewiduje częściowe umocnienie brzegu w sąsiedztwie portu, umożliwiające zejście do Wisły i cumowanie pomostów. W przyszłości przewiduje się  rozbudowę portu rzecznego z dostosowaniem do żeglugi indywidualnej o charakterze rekreacyjnym.

Projektowane tereny będą obsługiwane przez nowy odcinek ul. Frycza-Modrzewskiego oraz przedłużenie ul. Promenada. Na terenach okresowo zalewanych powstanie zagospodarowanie łatwe w utrzymaniu i niegenerujące dużych nakładów finansowych w celu odbudowy po powodzi. Drogi objęte zakresem koncepcji tj. ul. Promenada, ul. Filomatów, ul. Zakładowa, ul. Frycza-Modrzewskiego, ul. Rybaki, ul. Kapeluszników, przedłużenie ul. Ordynackiej  znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej.  Teren opracowania zostanie wyposażony w elementy małej architektury i oświetlenie.  Zakres dokumentacji zostanie poszerzony o przebudowę ul. Bydgoskiej, na której ulegnie zmianie rodzaj zastosowanej nawierzchni tj. kostka kamienna zostanie zastąpiona nawierzchnią bitumiczną z wprowadzonymi akcentami, w miejscach ścieków ulicznych (obrzeża jezdni), w postaci kostki kamiennej. Zmiana rodzaju nawierzchni zmniejszy poziom hałasu.

  Inwestycją, która będzie realizowana jeszcze w 2015roku na terenie Starego Fordonu jest remont jezdni ul. Rynek na odcinku ulic Bydgoska – Wyzwolenia oraz ul. Wyzwolenia na odcinku ulic Rynek – Krygera. Prace te kosztować będą około 1 miliona złotych.  Gotowymi projektami rewitalizacji Starego Fordonu wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowych ZDMiKP powinien dysponować w 2016 roku. Główne prace budowlane planowane są na lata 2016-18.

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker