Aktualności

W tym roku ruszą pierwsze prace przy rewitalizacji Starego Fordonu

W tym roku rozpoczną się tez pierwsze prace budowlane w ramach zadania pn. „Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie”.

Zakres przygotowanej koncepcji  obejmuje zagospodarowanie terenów bulwarów nadwiślańskich wraz z rozbudową i modernizacją układu drogowego na obszarze od ul. Flotylli Wiślanej do ul. Rybaki w Bydgoszczy. Przy jej realizacji uwzględnione będą uwarunkowania terenowe, transportowe, środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Przyjęte rozwiązania zapewnią miejsce dla odpoczynku i rekreacji oraz poprawią dostępność komunikacyjną .

Osią projektu są ciągi: pieszy i rowerowy wraz z ul. Promenada, które zapewniają połączenie wału nadwiślańskiego z ul. Nad Wisłą. Nowa trasa będzie poprowadzona na umocnionym nasypie u podnóża skarpy, o szerokości od paru do parunastu metrów. Istniejące dojścia do Promenady i nabrzeża zostaną zmodernizowane, powstaną również nowe połączenia. Projekt przewiduje częściowe umocnienie brzegu w sąsiedztwie portu, umożliwiające zejście do Wisły i cumowanie pomostów, a w przyszłości rozbudowę portu rzecznego z dostosowaniem do żeglugi indywidualnej o charakterze rekreacyjnym.

Projektowane tereny będą obsługiwane przez nowy odcinek ul. Frycza-Modrzewskiego oraz przedłużenie ul. Promenada. Na terenach okresowo zalewanych powstanie zagospodarowanie łatwe w utrzymaniu i niegenerujące dużych nakładów finansowych w celu odbudowy po powodzi. Będą to tereny rekreacyjne i elementy takie jak ścieżki pieszo – rowerowe, boiska sportowe, polany piknikowe, biwakowe czy park rowerowy. W strefie NATURY 2000 rozważa się utworzenie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej, oprowadzającej zwiedzających po starorzeczu Wisły.   Drogi objęte zakresem koncepcji tj. ul. Promenada, ul. Filomatów, ul. Zakładowa, ul. Frycza-Modrzewskiego, ul. Rybaki, ul. Kapeluszników (od ul. Sikorskiego w kierunku Wisły), przedłużenie ul. Ordynackiej (od ul. Cierpickiej do ul. Sikorskiego) znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej. Po wykonaniu właściwej podbudowy istniejące nawierzchnie zostaną odtworzone, natomiast nowe odcinki będą wykończone w zbliżony sposób aby tworzyły harmonijną całość. Teren opracowania zostanie wyposażony w elementy małej architektury i oświetlenie.

Zakres dokumentacji zostanie poszerzony o przebudowę ul. Bydgoskiej, na której ulegnie zmianie rodzaj zastosowanej nawierzchni tj. kostka kamienna zostanie zastąpiona nawierzchnią bitumiczną . Inwestycją, którą planuje się zrealizować jeszcze w 2015r. na terenie Starego Fordonu jest remont jezdni ul. Rynek (na odcinku ulic Bydgoska – Wyzwolenia) oraz ul. Wyzwolenia (na odcinku ulic Rynek – Krygera). Termin realizacji inwestycji oraz jej ostateczny kształt jest determinowany przez kilka czynników. Jednym z nich jest konieczność regulacji  spraw terenowo-prawnych (własnościowych) tj. wykupu/przejęcia działek prywatnych zlokalizowanych w obszarze inwestycji. 25 lutego Rada Miasta podjęła uchwałę umożliwiającą nabycie kilku niezbędnych działek od osób prywatnych.

Opracowano na podstawie materiałów UM Bydgoszc z

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker