Aktualności

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych to kolejna okazja do zwrócenia uwagi kierowców na potrzebę bezpiecznej i ostrożnej jazdy. Służba Więzienna podejmuje szereg działań psychokorekcyjnych i edukacyjnych dla sprawców przestępstw drogowych.

Śmierć i obrażenia na drodze to zdarzenia nagłe, gwałtowne i z pewnością traumatyczne. Ich wpływ pozostaje długotrwały, czasem nieprzemijający, a ciężar smutku i cierpienia, z którym boryka się ogromna liczba osób jest tym większy, że znaczna część ofiar to ludzie młodzi. Jednym z ważnych aspektów jest również to, że wielu zdarzeniom można zapobiec. Brawura, lekkomyślność, lekceważenie przepisów ruchu drogowego to z pewnością elementy, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo. Bądźmy zatem odpowiedzialni na drodze. Kształtujmy świadomość i przeciwdziałajmy zachowaniom niepożądanym, bo w konsekwencji możemy zderzyć się z rzeczywistością więzienną, która jest nieuchronnym następstwem brawury oraz braku odpowiedzialności, rozsądku, szacunku dla prawa i dla życia ludzkiego – następstwem przestępstwa i karą za jego popełnienie.

W jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego realizowane są programy psychokorekcyjne i edukacyjne dla sprawców przestępstw drogowych.

W Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych prowadzone są także prelekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, spotów filmowych, które zmuszają osadzonych do refleksji. Ich celem jest uzmysłowienie, że tragedia może dotknąć każdego z nas, wystarczy bowiem ułamek sekundy, chwila nieuwagi, jedna nieprzemyślana decyzja, która zmienia całe życie.

Oddziaływania wobec sprawców przestępstw drogowych w jednostkach okręgu bydgoskiego:

  • W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy prowadzony jest program „Prosta droga”, a w Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszcz-Fordonie i Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie realizowany jest program pn. „Piłeś nie jedź”. 
  • W Oddziale Zewnętrznym w Gdańsku-Przeróbce realizowany jest program resocjalizacji sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej skierowany do osób odbywających karę za przestępstwa drogowe pod wpływem alkoholu, w szczególności w zakresie kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych. 
  • W Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu dla sprawców wypadków, albo kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu realizowane są dwa programy psychokorekcyjne pn. „Włącz myślenie” oraz „Trzeźwi na drodze”, a w Oddziale Zewnętrznym w Grudziądzu cyklicznie prowadzony jest program resocjalizacyjny dla sprawców przestępstw drogowych pn. „Hiob”. Ponadto w ramach programu terapeutycznego odbywają się dla skazanych zajęcia pn. „Bezpieczny kierowca” z wykorzystaniem alkogogli i projekcji filmów.
  • Zakład Karny w Inowrocławiu realizuje dwa programy dla sprawców przestępstw komunikacyjnych pn. „Piłeś, nie jedź” oraz „Hiob”. 
  • Zakład Karny w Koronowie realizuje program psychokorekcyjny dla skazanych z art. 178a kk o takiej samej nazwie. Z kolei w Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach realizowany jest program pn. „Piłeś nie jedź”.
  • Zakład Karny w Kwidzynie realizuje program pn. „Hiob”.

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker