Aktualności

Centrum Kultury Fordon powstanie w budynku przy ul. Gawędy jako filia Miejskiego Centrum Kultury

Rozpoczynamy prace nad wypracowaniem pomysłu na działanie nowej instytucji kultury w największej dzielnicy Bydgoszczy. Centrum Kultury Fordon powstanie w budynku przy ul. Gawędy jako filia Miejskiego Centrum Kultury. Cały proces powstania nowej jednostki będzie szeroko konsultowany zarówno ze środowiskiem kultury, jak i w mieszkańcami Fordonu.

Proces partycypacyjnego wypracowania pomysłu na działanie nowej instytucji Centrum Kultury Fordon oficjalnie został zainaugurowany podczas konferencji prasowej w ratuszu, która odbyła się 7 listopada. 

– Chcemy, aby powstanie koncepcji działania tej instytucji zostało poprzedzone szerokimi konsultacjami, a także badaniami potrzeb mieszkańców Fordonu – mówiła Iwona Waszkiewicz, zastępczyni Prezydenta miasta. – Już na początkowym etapie tego procesu zaprosiliśmy do współpracy m. in. Szkołę Podstawową nr 9 i 66, Młodzieżowy Dom Kultury nr 5, Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, a także Radę Osiedla Nowy Fordon, Bydgoską Radę Seniorów i Bydgoskie Biuro Seniora, Wydział Edukacji i Sportu i Biuro Kultury Bydgoskiej.    

Centrum Kultury Fordon, tak roboczo nazwana została instytucja, będzie działać jako filia Miejskiego Centrum Kultury w budynku dawnego Gimnazjum nr 3, przy ulicy Gawędy 5. Będzie dysponować niezależnym programem i strukturą organizacyjną.

Proces partycypacyjny poprowadzi Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, która od 10 lat specjalizuje się w prowadzeniu procesów partycypacyjnych, także w obszarze kultury. Za koordynację całości prac z ramienia MCK-u odpowiadać będzie Izabela Grochowska – fordonianka, działaczka społeczna, kierowniczka artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca Płomienie.  Działania te po stronie MCK-u wspierać będzie również Marcin Płocharczyk – etnolog, kierownik Laboratorium Animacji Kultury MCK.

W proces wypracowania pomysłu na działanie nowej instytucji kultury w Fordonie zostaną włączone różne grupy interesariuszy: przedstawiciele miejskich instytucji (animatorzy, instruktorzy, nauczyciele, wychowawcy świetlic środowiskowych i osiedlowych, MOPS, spółdzielnie mieszkaniowe), fordońskie organizacje pozarządowe, przedstawiciele rad osiedli funkcjonujących na terenie Fordonu, aktywiści, lokalni artyści i twórcy, młodzież fordońskich szkół, dorośli odbiorcy kultury i seniorzy.

Cieszę się, że proces budowania Centrum Kultury Fordon F odbywa się w procesie partycypacji, bo mamy już wspólne doświadczenie z budowaniem w ten sposób Miejskiego Centrum Kultury – mówiła Marzena Matowska, szefowa MCK-u. – Pracowaliśmy z mieszkańcami, liderami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, a także z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. I wspólnie wypracowaliśmy koncepcję działania Miejskiego Centrum Kultury, której trzymamy się do dzisiaj. Jestem przekonana, że to najlepszy sposób budowania instytucji kultury, z która mieszkańcy będą się identyfikować. 

Dyskusja o przyszłości Centrum Kultury Fordon rozpocznie się od wywiadów grupowych o charakterze diagnostycznym, które zostaną przeprowadzone w listopadzie. Następnie w grudniu i styczniu odbędą się warsztaty partycypacyjnego projektowania, podczas których mieszkańcy i społecznicy z Fordonu zbudują profil odbiorców instytucji, strukturę jej działania oraz ofertę programową.

Wypracowany materiał posłuży do opracowania społecznej koncepcji CKF. Następnie rozpoczniemy opracowanie koncepcji architektonicznej.

Jesienią 2020 roku planujemy szerokie konsultacje koncepcji programowej funkcjonalno-architektonicznej instytucji. Podczas spotkań plenerowych mieszkańcy Fordonu zostaną zapoznani z wypracowaną propozycją funkcjonowania CKF i zaproszeni do dyskusji o rozwiązaniach oraz zgłaszania swoich pomysłów i uwag.

Rekomendacje z procesu konsultacji będą stanowić wytyczne do powołania i działania nowej instytucji kultury w Fordonie. Termin realizacji inwestycji uzależniony będzie od kosztów adaptacji budynku oraz możliwości finansowych miasta.

Zainteresowanych procesem i chętnych do wzięcia udziału w wywiadach bądź warsztatach zapraszamy do kontaktu z Izabelą Grochowską – koordynatorką projektu pod adresem mailowym: izabela.grochowska@mck-bydgoszcz.pl.

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker