Aktualności

Uwaga! Straż Miejska prowadzi nabór do pracy na stanowisko ds. obsługi monitoringu

Straż miejska ogłasza nabór na stanowisko ds. obsługi monitoringu wizyjnego miasta (dozorca). Dokumenty w zaklejonych kopertach z adnotacją „dotyczy naboru na stanowisko dozorcy” należy składać do dnia 17 lipca 2019 roku w siedzibie Straży Miejskiej w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 12, 85-676 Bydgoszcz; tel. 52-58-58-765. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

niezbędne:

−      wykształcenie średnie,

−      umiejętność obsługi komputera,

dodatkowe:

−      znajomość topografii miasta Bydgoszczy,

−      umiejętność pracy w zespole,

−      komunikatywność, spostrzegawczość.

 Zakres wykonywanych zadań

Praca przy stanowisku komputerowym monitoringu wizyjnego, stała obserwacja obrazu na monitorach wizyjnych poprzez wybieranie obrazu z kolejnych kamer rejonów monitorowanych, wykonywanie niezbędnej dokumentacji związanej z procesem przetwarzania danych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego, współpraca z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej w zakresie niezbędnym do wykonania własnych czynności.

 Warunki pracy

Sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej czterech godzin, praca w systemie zmianowym.

 Wymagane dokumenty

Cv, kopia świadectwa ukończenia szkoły.

WAŻNE! Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą (ze złożonym podpisem) o treści:

  1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Straż Miejską w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Leśna 12, w celu rekrutacji do pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania umieszczonej na stronie BIP Straży Miejskiej w Bydgoszczy.”

 

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker