Aktualności

Plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli połączyć Fordon z trasami S-5 i S-10.

Plan umożliwi również rozbudowę Stacji Elektroenergetycznej Bydgoszcz-Jasiniec

Ważnym elementem planu jest też ochrona przed zabudową kubaturową pasa terenu, przewidywanego pod przyszłą południowo-wschodnią obwodnicę. Już wcześniej ujęto tę trasę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ma ona zaczynać się na węźle Lotnisko i lepiej skomunikować tereny aktywności gospodarczej: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny i  tereny pozachemowskie, jak również cały Fordon z trasami S-5 i S-10.

Plan zagospodarowania przestrzennego „Fordon:Akademicka-Fordońska-Jasi niecka”. Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła dokument zapewniający bezpieczeństwo energetyczne miasta. Duża cześć terenów jest zarezerwowana pod infrastrukturę techniczno-energetyczną. Przebiegają w tym miejscu linie wysokiego napięcia.  Będą one wkrótce modernizowane.

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker