Poniedziałek 23 kwietnia 2018

Dzielnicowi z Fordonu spotkali się z uczniami SP 65. Dyskutowano na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Fot.Policja Fot.Policja

W trakcie spotkań z szóstoklasistami ze Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy przy ul. Tomasza Golloba policjanci poruszyli zagadnienia oscylujące wokół problematyki dotyczącej osób poniżej osiemnastego roku życia.

W trakcie wizyty policjanci rozmawiali z uczniami o „Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich”.  Wyjaśnili niejasne dla uczniów aspekty przepisów prawnych oraz omówili konsekwencje prawne nagannych zachowań, a co za tym idzie stosowane przez Sąd środki wychowawcze i poprawcze. W spotkaniu wzięło udział 7 klas. Kolejne spotkania już w tym tygodniu.

Kliknij, aby polubić InfoFordon.pl na Facebooku

W trakcie spotkań z szóstoklasistami ze Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy przy ul. Tomasza Golloba policjanci poruszyli zagadnienia oscylujące wokół problematyki dotyczącej osób poniżej osiemnastego roku życia.

W trakcie wizyty policjanci rozmawiali z uczniami o „Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich”.  Wyjaśnili niejasne dla uczniów aspekty przepisów prawnych oraz omówili konsekwencje prawne nagannych zachowań, a co za tym idzie stosowane przez Sąd środki wychowawcze i poprawcze. W spotkaniu wzięło udział 7 klas. Kolejne spotkania już w tym tygodniu.