Aktualności

W ZK Fordon ruszył współny projekt z Funadacją dla UKW „Senior w Akcji Resocjalizacji”

Projekt „Senior w Akcji Resocjalizacji” realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności za pośrednictwem Fundacji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ruszył we wrześniu.  Przedstawicielem jest  Małgorzata Winter.

  Projekt ma za zadanie zaktywizować osadzonych i seniorów mieszkających na terenie osiedla Stary Fordon. Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy – Fordonie wspólnie z seniorami w miesiącach wrzesień 2017 – czerwiec 2018 będą realizować szereg spotkań

Odbędą się  zajęcia i  warsztaty z zakresu sztuk plastycznych oraz rzemiosła artystycznego.  W prormaie m.inc eramika, tworzenie witraży, mozaiki  i  spotkania z podróżnikiem. Skazani będą także wykonywać pracę na rzecz lokalnej społeczności, np. sprzątanie terenów zielonych. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w świetlicy społecznej usytuowanej nieopodal jednostki penitencjarnej lub na terenie zakładu karnego.

Osoby pozbawione wolności podczas zajęć z seniorami będą uczyły się samodyscypliny, kreatywności i angażowania w życie społeczności lokalnej. Seniorzy wymienią się z osobami pozbawionymi wolności doświadczeniami życiowymi, patriotycznymi. Seniorzy będą uczyć i namawiać osadzonych aby angażowali się bardziej w życie rodzinne.  ęBdą przekonywali skazanych do życia zgodnego z prawem. Projekt zakłada więc stworzenie kompleksowej oferty edukacyjnej dla skazanych i osób w podeszłym wieku zamieszkujących pobliskie osiedle.

Tekst: kpt. Sławomir Janka

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker