Aktualności

Dzień dzisiejszy i historia straży pożarnej w Fordonie. Zdjęcia z ćwiczeń.

Historia straży pożarnej w Fordonie sięga 1859 roku. Obecnie specjalizacją JRG 2 w tej dzielnicy Bydgoszczy jest ratownictwo chemiczno-ekologiczne. Realizowane jest  ono w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego COO. Fot. Emilia Skucińska.

Historia straży pożarnej w Fordonie sięga 1859 roku. Wtedy to powstała Ochotnicza Straż Pożarna. Wybudowano dla niej w 1909 r. remizę. Obiekt przy obecnej ulicy Sielskiej posiadał trzypiętrową wspinalnię. Druhowie posiadalidużą ilość sprzętu strażackiego, w tym motopompę “Leopolia F-34”. Władze miejskie pragnęły zakupić samochód do motopompy, ale stale brakowało na ten cel pieniędzy. Przy OSP istniała orkiestra dęta. Działania OSP wspierał powszechny system zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zobowiązani byli  w nim uczestniczyć wyznaczeni obywatele miasta, podzieleni na oddziały: wodny i zaporowy. Funkcjonowanie OSP miało charakter zinstytucjonalizowany. W skład zarządu wchodzili głównie pracownicy Magistratu z burmistrzem, wiceburmistrzem i sekretarzem miejskim. Po drugiej wojnie w 1946 roku zostaje utworzona Zakładowa Straż Pożarna w Zakładach Papierniczych w Fordonie. Straż ta skutecznie gasiła pożary nie tylko we  własnym zakładzie. Zabezpieczała również sąsiednie zakłady oraz tereny leśne. Brała też udział w akcjach przeciwpowodziowych.

Państwowa Straż Pożarna została zorganizowana 1 lipca 1992 roku. Na tej podstawie utworzono w Fordonie Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą nr 2. Obecnie w tej remizie codziennie czuwa dziewięciu strażaków. Chronią  oni około 100 tys. mieszkańców Fordonu i przyległych miejscowości.

Najnowsze samochody na wyposażeniu JRG 2 to :

GBA Samochód na podwoziu Renault, zabudowany przez firmę Wawrzaszek ISS. Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemności 2,5 m3, o wydajności autopompy 1600 l/min. Wydajność na „szybkim natarciu” wynosi natomiast 150 l/min. Samochód pierwszo wyjazdowy o specyfikacji ratowniczo- gaśniczej.

GCBA Samochód na podwoziu MAN, zabudowany przez firmę Bocar. Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemności 5 m3, o wydajności autopompy 4000 l/min. Wydajność na „szybkim natarciu” wynosi natomiast 400 l/min. Jako dodatkowe wyposażenie jako jedyny samochód pożarniczy w województwie posiada system piany suchej CAFS. Piana wytwarzana w ten sposób jest bezpośrednio zmieszana z minimalną ilością wody, środka pianotwórczego oraz sprężonego powietrza jeszcze w samochodzie. Pojazd o przeznaczeniu gaśniczym.

SRChem Samochód na podwoziu Iveco, zabudowany przez firmę Stolarczyk. Specjalistyczny pojazd ratownictwa chemiczno – ekologicznego.

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker